Type to search

Những Vấn Đề Quanh Ta

Phải tống cổ bọn thầu Tàu Phải tống cổ bọn thầu Tàu cộng, bỏ tù bọn quan tham, bỏ tù bọn quan tham

VIETLIVE.TV Aug 13Phải tống cổ bọn thầu Tàu cộng, bỏ tù bọn quan tham

Phải tống cổ bọn thầu Trung Quốc, bỏ tù bọn quan tham

Youtube: http://www.youtube.com/vietlivetv/
Facebook: http://www.facebook.com/www.vietlive.tv/
Website: http://www.vietlive.tv
#MCThanhTâm
#vietlivetv
#TinTuc
#ThoiSu
#ĐiểmTin
#VietnameseTV
#Vietnamnews

source

Tags:

You Might also Like

2 Comments

  1. khánh lê August 13, 2019

    Công nhận ba que biết làm kinh tế thật,hết sức nhạy bén…chuyện Formosa vậy mà cũng đi gây quĩ kiện được…kiểu này gọi là ba que lừa ba sọc rồi haha…vấn đề chỗ ba sọc là các con lừa…dễ tin người…ba que chuến này giàu to…nhờ có cái đầu Hoang tưởng (xem KBCHN và Nửa vòng TĐ vạch mặt ba que)..phải đây là chính nghĩa cờ vàng chăng…

  2. khánh lê August 13, 2019

    aha…đây là truyền thông "sán lãi" chuyên Fake news để kiếm cơm (theo cách nói của MC.Nam Lộc)…không phải đâu Nam Lộc đây là truyền thông của (Bầy…tôi)…chuyên đi móc rác của bọn Rận chủ để đăng tin…