Type to search

Ý Kiến Cộng Đồng Mạng

NƯỚC SÔNG TÔ LỊCH ĐÃ SẠCH, DỰ ÁN GẦN 20.000 TỶ BAY THEO MÂY KHÓI

VIETLIVE.TV Aug 13NƯỚC SÔNG TÔ LỊCH ĐÃ SẠCH, DỰ ÁN GẦN 20.000 TỶ BAY THEO M Y KHÓI
https://www.facebook.com/doduyngoc/posts/10156686434673635

Youtube: http://www.youtube.com/vietlivetv/
Facebook: http://www.facebook.com/www.vietlive.tv/
Website: http://www.vietlive.tv
#MCThanhTâm
#vietlivetv
#TinTuc
#ThoiSu
#ĐiểmTin
#VietnameseTV
#Vietnamnews

source

Tags:

You Might also Like

4 Comments

 1. Dung Tien August 13, 2019

  Chinh quyen deu

 2. Khau vai Chợ tình August 13, 2019

  Bắt mấy thằng quan tham cho sạch thành phố Hà Nội v

 3. Van Long Bui August 13, 2019

  Lại thêm 20.000 Tỷ.??? Nó đang thiếu Tiền mua Nhà ở Tư Bản Giãy Chết. Các bạn thông cảm.

 4. tieusaukhach August 13, 2019

  cuối cùng thì đảng im thinh thít, cũng đồng nghĩa rằng đảng cũng đồng mưu trong vụ này… trắng trợn…