Type to search

Nhân Vật Sự Kiện

Vũ ‘Nhôm’ sẵn sàng chi $2.2 triệu để cả nhà được vào Mỹ sống

VIETLIVE.TV Aug 12Vũ ‘Nhôm’ sẵn sàng chi $2.2 triệu để cả nhà được vào Mỹ sống

Vũ ‘Nhôm’ sẵn sàng chi $2.2 triệu để cả nhà được vào Mỹ sống

Youtube: http://www.youtube.com/vietlivetv/
Facebook: http://www.facebook.com/www.vietlive.tv/
Website: http://www.vietlive.tv
#MCThanhTâm
#vietlivetv
#TinTuc
#ThoiSu
#ĐiểmTin
#VietnameseTV
#Vietnamnews

source

Tags:

You Might also Like

1 Comments

  1. Vo Luu August 12, 2019

    đấy nhé mấy em dlv bò đỏ, thằng vũ nhôm mo tấm passport Mỹ hơn là ''đêm hôm qua vũ mơ gặp bác hồ đấy nhé, các cán bộ cs vn cũng mơ lắm đấy!