Type to search

Những Vấn Đề Quanh Ta

MỘT ĐỐI SÁCH VÀ MỘT “TÌNH HỮU NGHỊ” KỲ DỊ

VIETLIVE.TV Aug 11MỘT ĐỐI SÁCH VÀ MỘT “TÌNH HỮU NGHỊ” KỲ DỊ
http://www.thesaigonposts.net/2019/08/mot-oi-sach-va-mot-tinh-huu-nghi-ky-di.html

Youtube: http://www.youtube.com/vietlivetv/
Facebook: http://www.facebook.com/www.vietlive.tv/
Website: http://www.vietlive.tv
#MCThanhTâm
#vietlivetv
#TinTuc
#ThoiSu
#ĐiểmTin
#VietnameseTV
#Vietnamnews

source

Tags:

You Might also Like

2 Comments

  1. khánh lê August 11, 2019

    Ngày xưa có Lê chiêu thống viện nhà thanh,ngày nay có Ngô Đ Diệm…ngày xưa có Nguyễn ánh viện xiêm,…ngày nay có N.V.Thiệu viện Mỹ và chư hầu…tàn phá quê hương…ngày xưa có ba que cờ vàng cõng rắn cắn gà nhà…ngày nay có hậu duệ cờ vàng ba sọc làm loa cho tàu chống quê hương….

  2. Ngọc Điệp Trần August 11, 2019

    Đánh Trung Quốc bằng mồm ! Câu view, câu like ;