Type to search

7 Comments

 1. Long Vu July 11, 2019

  Xuat' khau? Ma moi nguoi hihi. Xuat' khau? Co' tien thi hoi phu nu~ co' tien ==> im luan

 2. tin Yang July 11, 2019

  Cong san ma lam gi biet nhuc. ?

 3. dien van July 11, 2019

  Chi noi qua hay chi oi

 4. Oanh Kieu July 11, 2019

  Lu an may dang CSVN ban quan den ban lon.

 5. Xuất khẩu gái là đặc sản của thiên đường cộng sản nghe mà sót xa

 6. Son Tran July 11, 2019

  🙈🙈🙈 BỌN VIỆT CỘNG BUÔN NÔ LỆ TRỞ LẠI THẾ KỶ 17 & 18 🙈🙈🙈🙈🙈🐒🐒

 7. Tai Nguyen July 11, 2019

  E noi qua hay .