Type to search

Ý Kiến Cộng Đồng Mạng

Bàn thêm một chút sau kết quả thanh tra vụ Thủ Thiêm

VIETLIVE.TV Jul 11Bàn thêm một chút sau kết quả thanh tra vụ Thủ Thiêm

BÀN THÊM MỘT CHÚT SAU KẾT QUẢ THANH TRA VỤ THỦ THIÊM26 nghìn tỷ là số tiền mà Thanh tra chính phủ yêu cầu chức trách…

Posted by Do Duy Ngoc on Monday, July 8, 2019

Youtube: http://www.youtube.com/vietlivetv/
Facebook: http://www.facebook.com/www.vietlive.tv/
Website: http://www.vietlive.tv
#MCThanhTâm
#vietlivetv
#TinTuc
#ThoiSu
#ĐiểmTin
#VietnameseTV
#Vietnamnews

source