Type to search

Bình Luận Thời Sự

Hà Nội lại đổ thêm tiền vào dự án đường sắt Cát Linh – Hà Đông

VIETLIVE.TV Jul 10Hà Nội lại đổ thêm tiền vào dự án đường sắt Cát Linh – Hà Đông
https://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/get-another-loan-for-cat-linh-hadong-railway-project-dt-07082019144613.html

Youtube: http://www.youtube.com/vietlivetv/
Facebook: http://www.facebook.com/www.vietlive.tv/
Website: http://www.vietlive.tv
#MCThanhTâm
#vietlivetv
#TinTuc
#ThoiSu
#ĐiểmTin
#VietnameseTV
#Vietnamnews

source