Type to search

You Might also Like

2 Comments

  1. xuan lethi June 21, 2019

    Bác MVT ơi bác kêu gọi các đảng viên dùng mạng XH khác nào xui họ đi ăn kit gà sáp. Họ có gì ngoài ăn nhậu du lịch tham nhũng hối lộ. Lúc đó thiên hạ lại đưa lên ông bà này có 3 biẹt phủ. Mấy sân sau . bao nhiêu ngàn m2 đất. Làm sao họ dám lên. Ông bà nào cũng giấu như giấu phân họ sợ mạng XH còn hơn cả công an tòa án

  2. Phúc Nguyễn June 21, 2019

    Chuyện mua ,bán ,đổi chác ,thương ghét ,trả vay v.v Tất cả đều dựa vào lòng tin Anh cứ làm cho người ta thấy ,hiểu đúng đắn ,lợi ích ,tốt đẹp ,hợp lý ..là người ta theo và công nhận ,quảng cáo ,quảng bá chỉ là phần phụ ..