Type to search

You Might also Like

2 Comments

  1. tieusaukhach June 21, 2019

    lảnh đạo quân đội cứ bán đất quốc phòng mà ăn, rồi nhận cảnh cáo !.. đảng csvn đang khuyến khích lủ người đồi bại này tha hồ mà tiếp tục cướp đất rồi lại bán…

  2. Dang Le June 24, 2019

    Kỷ luật cảnh cáo chẳng khác nào nuôi Tham nhũng Và sẽ mãi mãi không bao giờ hết tham nhũng,,,,,,khổ cho dân chúng tôi rồi