Type to search

You Might also Like

2 Comments

  1. Ay the ma minh ko biet. Cam on Thanh Tâm đã thông tin.

  2. tieusaukhach June 21, 2019

    còn có bao nhiêu vụ việc như thế này mà nhân dân chưa được biết?? trò bắt nguội người yêu nước mà những thằng an ninh thường phục chuyên trách đã cho nhân dân thấy rỏ hơn bộ mặt bán nước của đảng csvn, giờ đây chúng đã không cần che đậy nữa…