Type to search

You Might also Like

4 Comments

 1. lai tuong June 21, 2019

  Thêm một con dê tế thần

 2. Bình Phan June 21, 2019

  Cs no sinh ra tư dôi tra, sông trong dôi tra va chêt cung vi dôi tra.
  Thank you

 3. Thenghia Phan June 22, 2019

  Lại 1 thằng chết vì đồng chí của mình . Dám cam đoan kiểm tra từ thằng chủ tịch phường thằng nào cũng sai hết .nếu kg tôi dám để đầu cho mọi người chặt

 4. vũ nguyễn June 22, 2019

  chẳng thay đổi được gì , thịt thằng này thằng khác thay vào cũng tham nhũng vậy thôi ,