Type to search

Bình Luận Thời Sự

Luật dẫn độ: Lãnh đạo Hồng Kông ngày càng bị cô lập, Bắc Kinh ‘‘khó xử’’

VIETLIVE.TV Jun 17Luật dẫn độ: Lãnh đạo Hồng Kông ngày càng bị cô lập, Bắc Kinh ‘‘khó xử’’
http://vi.rfi.fr/chau-a/20190616-luat-dan-do-lanh-dao-hong-kong-ngay-cang-bi-co-lap-bac-kinh-kho-xu

Youtube: http://www.youtube.com/vietlivetv/
Facebook: http://www.facebook.com/www.vietlive.tv/
Website: http://www.vietlive.tv
#MCThanhTâm
#vietlivetv
#TinTuc
#ThoiSu
#ĐiểmTin
#VietnameseTV
#Vietnamnews

source

Tags:

You Might also Like