Type to search

Những Vấn Đề Quanh Ta

Ngư dân Việt ‘bị ép’ đánh bắt phi pháp, đối mặt ‘lạm dụng nhân quyền’

VIETLIVE.TV Jun 14Ngư dân Việt ‘bị ép’ đánh bắt phi pháp, đối mặt ‘lạm dụng nhân quyền’
https://www.voatiengviet.com/a/ngu-dan-viet-bi-ep-danh-bat-phi-phap-doi-mat-lam-dung-nhan-quyen/4952957.html

Youtube: http://www.youtube.com/vietlivetv/
Facebook: http://www.facebook.com/www.vietlive.tv/
Website: http://www.vietlive.tv
#MCThanhTâm
#vietlivetv
#TinTuc
#ThoiSu
#ĐiểmTin
#VietnameseTV
#Vietnamnews

source

Tags:

You Might also Like