Type to search

Ý Kiến Cộng Đồng Mạng

Lãnh đạo ngu, dân lãnh đủ

VIETLIVE.TV Jun 14Lãnh đạo ngu, dân lãnh đủ
http://www.thesaigonpost.us/2019/06/lanh-ao-ngu-dan-lanh-u.html

Youtube: http://www.youtube.com/vietlivetv/
Facebook: http://www.facebook.com/www.vietlive.tv/
Website: http://www.vietlive.tv
#MCThanhTâm
#vietlivetv
#TinTuc
#ThoiSu
#ĐiểmTin
#VietnameseTV
#Vietnamnews

source

Tags:

You Might also Like

9 Comments

 1. nguyen lam June 14, 2019

  Anh phúc nói Đồng cam cộng khổ hoàn toàn không đúng và cũng có cơ sở nghu Dân thì đi về cái chị

 2. nguyen lam June 14, 2019

  Đồng cam cộng khổ anh phúc nói hoàn toàn không có cơ sở Chính sách của họ là vậy đó Tâm ơi Nằm trong khung Nghu dân dễ bề CAI TRỊ

 3. nguyen lam June 14, 2019

  Đầu tư cho thằng ngu làm kinh tế thì mình cũng nghu theo nó hả

 4. Công Lê Thành June 14, 2019

  Thang cho phat ngeo

 5. Long Truong June 14, 2019

  Các lảnh đạo cộng sản Việt Nam phải đem con em của mình đang ăn cơm thừa sữa cặn trong những quốc gia đang dẩy chết về đồng cam đồng khổ trước đã ma dê Việt Nam

 6. Nguyen Anh quang June 14, 2019

  Hay Viet chu ngu THAY cho “nghu”ngheo THAY cho “ngeo”!

 7. xanh sài June 14, 2019

  tìm kênh có uy tín mà xem…tìm người có uy tín mà nghe phân tích lịch sử như Gs Nguyễn Mạnh Quang…chứ còn chó cái này và các FB tào lao mà tin sao…

 8. Nelson Tran June 14, 2019

  Tôi không nghĩ chúng ngu. Chúng lo tiêu diệt vơ vét tận tuỷ người dân. Trung cộng mua được vì chúng bán quả rẽ qua tiền dưới gầm bàn

 9. Nelson Tran June 14, 2019

  Đặc khu. Chúng đã nhận tiền để bán rồi