Type to search

Những Vấn Đề Quanh Ta

Biểu tình Tháng 6/2018 – nhân tố quyết định việc hoãn không thời hạn Luật Đặc khu

VIETLIVE.TV Jun 14Biểu tình Tháng 6/2018 – nhân tố quyết định việc hoãn không thời hạn Luật Đặc khu
http://www.vietnamthoibao.org/2019/06/vntb-bieu-tinh-thang-62018-nhan-to.html

Youtube: http://www.youtube.com/vietlivetv/
Facebook: http://www.facebook.com/www.vietlive.tv/
Website: http://www.vietlive.tv
#MCThanhTâm
#vietlivetv
#TinTuc
#ThoiSu
#ĐiểmTin
#VietnameseTV
#Vietnamnews

source

Tags:

You Might also Like

2 Comments

  1. Phúc Nguyễn June 14, 2019

    Nếu khg có ngày 10/6 : Luật đặc khu đã bị thông qua …nhưng tạm hoãn khg có nghĩa họ dừng lại Hãy lên tiếng tới khi nào dừng hẳn ,nói khg với TC mới yên

  2. tho nguyen June 14, 2019

    Tụi VC nó quên rằng dân miền Nam chứ không phải dân miền Bắc. 20 năm bề gì cũng sống với VNCH, ảnh hưởng nặng nề nhất dân chủ từ 65 đến 75 khi Mỹ đặt chân đến Đà Nẵng! Tụi CS nó dự định đào mồ chôn nó thì cứ cho Tàu vào. Loạn ngay…_