Type to search

You Might also Like

7 Comments

 1. Cmt đầi

 2. Minh Tran June 12, 2019

  Chào Thanh Tâm

 3. Như Long Nguyễn June 12, 2019

  Ngôn từ " thế lực thù địch" sao giống ngôn từ CSVN hay sử dụng khi nói về những người đối lập thế nhỉ

 4. Toan Tran June 12, 2019

  Mấy thằng CS luận điệu đều như nhau , same shit .

 5. Ba Đưc Vu June 12, 2019

  Thông tin cua vielive Tv rât hay

 6. Nhan Nguyen June 12, 2019

  Thế lực thù địch không chỉ tàu cộng mà việt cộng cũng thường dùng nó khốn nạn đến cùng rồi đổ tội vu vơ cho thù địch còn lủ khỉ ba đình thì nó yêu địt mê địt và ham địt bởi gì nó là người lai khỉ

 7. Thanh tâm vu to đẹp lâm