Type to search

Ý Kiến Cộng Đồng Mạng

Công cuộc “tẩy não” của Cộng sản việt nam quá thành công

VIETLIVE.TV Jun 11Công cuộc “tẩy não” của Cộng sản việt nam quá thành công
http://www.thesaigonpost.us/2019/06/nha-van-duong-thu-huong-trong-bai-suc.html

Youtube: http://www.youtube.com/vietlivetv/
Facebook: http://www.facebook.com/www.vietlive.tv/
Website: http://www.vietlive.tv
#MCThanhTâm
#vietlivetv
#TinTuc
#ThoiSu
#ĐiểmTin
#VietnameseTV
#Vietnamnews

source

Tags:

You Might also Like

1 Comments

  1. Son Ban June 11, 2019

    Top. Bull Shit. In the world.