Type to search

Nhân Vật Sự Kiện

Một năm sau tổng biểu tình chống Luật Đặc khu và Luật An ninh mạng

VIETLIVE.TV Jun 10Một năm sau tổng biểu tình chống Luật Đặc khu và Luật An ninh mạng
https://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/one-year-after-the-protest-against-the-sez-bill-special-law-and-the-cyber-security-law-06072019142743.html

Youtube: http://www.youtube.com/vietlivetv/
Facebook: http://www.facebook.com/www.vietlive.tv/
Website: http://www.vietlive.tv
#MCThanhTâm
#vietlivetv
#TinTuc
#ThoiSu
#ĐiểmTin
#VietnameseTV
#Vietnamnews

source

Tags:

You Might also Like

3 Comments

  1. Phat Nguyen June 10, 2019

    lãnh đạo mà ngu dốt tham lam thì chỉ co ban nước ban dân cuop đất đai nhà cửa cua dân chắn làm ra trò gì có lợi cho dân

  2. quoctri811 nguyen June 10, 2019

    Cộng sãn ko ác độc thì chế độ nào ác???

  3. ăn cặc Kh 3//