Type to search

Bình Luận Thời Sự

Nga – Tàu hợp lực để đối đầu với Mỹ

VIETLIVE.TV Jun 09Nga – Tàu hợp lực để đối đầu với Mỹ
http://vi.rfi.fr/phan-tich/20190605-nga-trung-hop-luc-de-doi-dau-voi-my

Youtube: http://www.youtube.com/vietlivetv/
Facebook: http://www.facebook.com/www.vietlive.tv/
Website: http://www.vietlive.tv
#MCThanhTâm
#vietlivetv
#TinTuc
#ThoiSu
#ĐiểmTin
#VietnameseTV
#Vietnamnews

source

Tags:

You Might also Like

4 Comments

 1. tieusaukhach June 9, 2019

  dĩ nhiên là nga sẽ cam kết liên minh với tàu+ cho đến lúc.. thằng tàu hở sườn !.. nó sẽ chọc cho thằng tàu 1 nhát dao để "trả ơn" cái tình đồng chí xưa kia…

 2. Mailee Le June 9, 2019

  Thang Nga la Cha thang Tau.
  Thang Vietcong la Con- cho thang Tau .
  Thang Bác- Han la con Heo cua thang Tau .
  Thang Liên – so la cha – de ra thang Tau .
  Thang Vietcong la con – di ngu ngay ngu đem cho thang tau .
  Thang Bác Han la Thang Giữ – cua phong ngu cho Thang – Tau .

 3. Tuan Tran June 9, 2019

  Ác với, ác chơi với nhau, còn mấy nước văn minh chống lại cái ác thì chơi chung với nhau, sao mà mấy nước cs họ tàn ác với chính dân tộc họ vậy, họ không có trái tim, họ không có cái đầu thánh thiện.

 4. Tuan Tran June 9, 2019

  Ác quá làm gì có đồng minh, cứ muốn ăn cướp người ta , ai dám làm đồng minh,