Type to search

Những Vấn Đề Quanh Ta

Lên tiếng vì quyền tự do đi lại bị xâm phạm

VIETLIVE.TV Jun 09Lên tiếng vì quyền tự do đi lại bị xâm phạm
http://www.vietnamthoibao.org/2019/05/len-tieng-vi-quyen-tu-do-i-lai-bi-xam.html

Youtube: http://www.youtube.com/vietlivetv/
Facebook: http://www.facebook.com/www.vietlive.tv/
Website: http://www.vietlive.tv
#MCThanhTâm
#vietlivetv
#TinTuc
#ThoiSu
#ĐiểmTin
#VietnameseTV
#Vietnamnews

source

Tags:
Previous Article
Next Article

You Might also Like

3 Comments

  1. nguyen lam June 9, 2019

    Thanh Tâm ơi nói về người dân chủ xã hội chủ nghĩa nói chung Dân Việt Nam nói chung nói Riêng Họ rất run sợ nói thì dám nói nhưng họ chưa đủ bản lĩnh như người Nhật người Nhật là anh dũng nhất thế giới họ dám hy sinh cho tổ quốc họ hiểu được một điều tự do không miễn phí

  2. Huê Trần Văn June 9, 2019

    An ninh đất nuoc vànhan dân quyền tự do đi lại theo quy đinh tầm nhìn xã hội

  3. Phúc Nguyễn June 9, 2019

    Bài hát tôi khg biết tác giả có câu ..từ ngàn xưa đã thề cùng sông núi ,còn khổ đau dân ta còn tranh đấu ..Ai chưa khổ đau chắc cũng thấy kẻ khác khổ đau ..mà khi có tranh đấu thì gian khổ hy sinh ..vì thành công nào khg trãi toàn hoa hồng ..