Type to search

Ý Kiến Cộng Đồng Mạng

Bộ giáo dục Việt Nam tỏ tình với Tàu Cộng!

VIETLIVE.TV Jun 09Bộ giáo dục Việt Nam tỏ tình với Tàu Cộng!
https://danlambaovn.blogspot.com/2019/06/bo-giao-duc-viet-nam-to-tinh-voi-trung.html

Youtube: http://www.youtube.com/vietlivetv/
Facebook: http://www.facebook.com/www.vietlive.tv/
Website: http://www.vietlive.tv
#MCThanhTâm
#vietlivetv
#TinTuc
#ThoiSu
#ĐiểmTin
#VietnameseTV
#Vietnamnews

source

Tags:

You Might also Like

3 Comments

  1. tieusaukhach June 9, 2019

    không có sự phản ứng quyết liệt của nhân dân thì chúng nó đã buộc đưa tàu văn vào sinh ngữ bắt buộc cho học sinh của chxhcnvn… bọn nô tài của tàu+ đã lộ rỏ cái bộ mặt hèn hạ bán nước từ lâu, nhưng còn sợ nhân dân treo cổ cả nút chúng nó nên giở trò tằm ăn dâu từng bước…

  2. Thuy-Loc Vu June 9, 2019

    Cha me em L chi tiên thì chúng mo’i điêù tra nghiêm chinh và công băng !

  3. Que Nghèo June 10, 2019

    ĐÂU PHẢI ĐẾN BÂY GIỜ ĐẢNG NGUỴ CỘNG HỒ CHÓ MINH MỚI TỎ TÌNH VỚI CÁI ĐẢNG CƯỚP TÀU CỘNG TỪ THỜI THẰNG QUÁI THAI HỒ CHÓ MINH CÒN Ở BÊN TÀU CỘNG RỒI