Type to search

Những Vấn Đề Quanh Ta

Ai ‘chống lưng’ cho những kẻ phá đồi thông Lâm Đồng?

VIETLIVE.TV May 20Ai ‘chống lưng’ cho những kẻ phá đồi thông Lâm Đồng?

Ai ‘chống lưng’ cho những kẻ phá đồi thông Lâm Đồng?

Youtube: http://www.youtube.com/vietlivetv/
Facebook: http://www.facebook.com/www.vietlive.tv/
Website: http://www.vietlive.tv
#MCThanhTâm
#vietlivetv
#TinTuc
#ThoiSu
#ĐiểmTin
#VietnameseTV
#Vietnamnews

source

Tags:

You Might also Like

1 Comments

  1. tieusaukhach May 20, 2019

    ở cái đất nước xã nghỉa tươi đẹp này, ngoài đảng viên thì ai mà có quyền chống lưng?.. đã biết bao vụ chống lưng nhưng đảng ta vẫn "uy tín" với nhân dân như trước nay, bởi vì trách nhiệm là do cá nhân còn đảng thì chẳng ai biết hình dáng nó ra sao…