Type to search

Nhân Vật Sự Kiện

Nà Sản và Điện Biên Phủ, trách nhiệm của người làm tướng với máu đồng đội

VIETLIVE.TV May 11Nà Sản và Điện Biên Phủ, trách nhiệm của người làm tướng với máu đồng đội

Nà Sản và Điện Biên Phủ, trách nhiệm của người làm tướng với máu đồng đội

Youtube: http://www.youtube.com/vietlivetv/
Facebook: http://www.facebook.com/www.vietlive.tv/
Website: http://www.vietlive.tv
#MCThanhTâm
#vietlivetv
#TinTuc
#ThoiSu
#ĐiểmTin
#VietnameseTV
#Vietnamnews

source

Tags:

You Might also Like

1 Comments

  1. My Kỳ May 11, 2019

    Theo như sách báo để lại,trong mays chục năm chiến tranh của Việt Nam chưa có trận nào cs thua cả. Nhưng có một sự thật là hàng triệu bộ đội hy sinh,nhưng chưa có một vị tướng nào sứt cái móng tay,móng chân,còn bom pháo ở chiến trường,làm sao nổ bằng họ tự nổ tự sướng với nhau trên tuyên truyền tuyên giáo.