Type to search

You Might also Like

1 Comments

  1. Trung KEM CAY May 2, 2019

    HOAN HO NU TUONG THANH TAM TRIEU TRIEU LAN / DA DAO VA GIET SACH BON TA QUYEN CS. VIET CONG , VA CA GIA DINH CUA HO / THOI CO DA DEN ROI BA CON OI / TOAN DAN VN. HAY TONG NOI DAY , VA GIET SACH BON SUC VAT CS. VIET CONG , DE CUU DAN , CUU NUOC THOAT ACH DO HO CUA BON TAU CONG / DIT ME TIEN SU THANG CHO DE ho chi minh , va dang suc vat cs. viet cong/