Type to search

Những Vấn Đề Quanh Ta

EVN và Bộ Công thương đang “đốt lò” người dân?

VIETLIVE.TV May 02EVN và Bộ Công thương đang “đốt lò” người dân?
http://www.vietnamthoibao.org/2019/04/vntb-evn-va-bo-cong-thuong-ang-ot-lo.html

Youtube: http://www.youtube.com/vietlivetv/
Facebook: http://www.facebook.com/www.vietlive.tv/
Website: http://www.vietlive.tv
#MCThanhTâm
#vietlivetv
#TinTuc
#ThoiSu
#ĐiểmTin
#VietnameseTV
#Vietnamnews

source

Tags:

You Might also Like

1 Comments

  1. Nguyên Giáp May 2, 2019

    Chính xác là "Vặt lông vịt"