Type to search

Ý Kiến Cộng Đồng Mạng

Cứ pháp luật mà thực thi

VIETLIVE.TV Feb 27

Cứ pháp luật mà thực thi

CỨ PHÁP LUẬT MÀ THỰC THI.Không hiểu sao chính quyền và ngành công an cứ có sự kiện gì là bắt lính tráng hoặc đoàn thể…

Posted by Nguyễn Tường Thụy on Monday, February 25, 2019

Youtube: http://www.youtube.com/vietlivetv/
Facebook: http://www.facebook.com/www.vietlive.tv/
Website: http://www.vietlive.tv
#MCThanhTâm
#vietlivetv
#TinTuc
#ThoiSu
#ĐiểmTin
#VietnameseTV
#Vietnamnews

Tags:

You Might also Like

3 Comments

  1. Joe Lee February 27, 2019

    Lat Do Che Do Cong San

  2. Cuong Thao February 27, 2019

    Theo đạo Phật thì chỉ những người có Tâm có Đức thì khi thiêu sẽ để lại "Xá Lị" cho đời! Thế nhưng oái oăm thay ở Việt Nam khi cái Lò thiêu của ông Bí Tịch toàn thiêu những người được gọi là ưu tú của đảng cs nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy hạt XÁ LỊ nào dù là bằng cáo đầu Kim? Không thể lý giải được là do tại cái Lò không thanh tịnh hay tại những người ưu tú của đảng đã tâm ma nhưng khoác áo liêm khiết??? Thôi có lẽ để kiểm chứng thì NGười đốt lò thử nhảy vào Lò xem sao nhỉ????

  3. hoài niệm 4.0 February 27, 2019

    43 năm bọn que tặc đã có tổng thống 😁 Đào đái tháo đường 😁 . Ở hải ngoại tụi 3/// tự phong tự thành lập chính phủ khoảng 33 cái đảng ra đời . Tới đây bọn hải ngoại hướng tới năm 2022 sẽ thành lập thêm vài chục cái đảng để ra mắt công chúng bà con 😁nước mỹ tự do nên con điếm thằng khùng nào muốn tự phong tự xướng làm tổng thống . Chủ tịch đảng dân chủ . dân tộc . dân hôi nách nào cũng được 😂😂😂 . Ối cha mẹ ôi lũ con hoang con cháu vnch tự xướng riết hóa điên 😅😅😅