Type to search

You Might also Like

1 Comments

  1. tieusaukhach December 5, 2018

    người bật đèn xanh để hạ bệ cố tt Ngô đình Diệm cũng chung số phận như ông và bào đệ… công hay tội còn chờ bí mật này đưa ra ánh sáng….