Type to search

You Might also Like

3 Comments

  1. Tuan Bui December 5, 2018

    Một chế độ tự sanh,,,,, một chế độ tự diệt,,, tùy theo người dân chọn

  2. tieusaukhach December 5, 2018

    đến giờ có bao nhiêu gia đình liệt sĩ cũng không biết cha ông họ bị "mỹ nguỵ" giết chết hay được các đồng chó xiết cổ hay dùng búa đập đầu vì không dám bắn (sợ lộ căn cứ), và họ vẫn tự hào vì sự "hy sinh" bất đắc dĩ này…

  3. Cuong Nguyen December 13, 2018

    Cong San ác ghe.anh em bo doi chi la cong cu cua bon lanh dao ma thoi