Type to search

Điểm Tin Cộng Đồng Mạng

Việt Nam tưởng niệm 6.674 người chết vì tai nạn giao thông trong năm 2018

VIETLIVE.TV Nov 21Việt Nam tưởng niệm 6.674 người chết vì tai nạn giao thông trong năm 2018
https://www.rfa.org/vietnamese/news/vietnamnews/vietnam-mourns-more-than-6000-dead-in-traffic-accidents-11192018105645.html

Youtube: http://www.youtube.com/vietlivetv/
Facebook: http://www.facebook.com/www.vietlive.tv/
Website: http://www.vietlive.tv
#MCThanhTâm
#vietlivetv
#TinTuc
#ThoiSu
#ĐiểmTin
#VietnameseTV
#Vietnamnews

source

Tags:

You Might also Like