Type to search

Điểm Tin Cộng Đồng Mạng

Những tội về an ninh quốc gia sẽ không được đặc xá

VIETLIVE.TV Nov 21Những tội về an ninh quốc gia sẽ không được đặc xá
https://www.rfa.org/vietnamese/news/vietnamnews/congress-offenses-of-national-security-will-not-be-granted-special-amnesty-11192018075026.html

Youtube: http://www.youtube.com/vietlivetv/
Facebook: http://www.facebook.com/www.vietlive.tv/
Website: http://www.vietlive.tv
#MCThanhTâm
#vietlivetv
#TinTuc
#ThoiSu
#ĐiểmTin
#VietnameseTV
#Vietnamnews

source

Tags:

You Might also Like