Type to search

Điểm Tin Cộng Đồng Mạng

Kỹ sư tố cáo sai phạm bị đánh chấn thương sọ não!

VIETLIVE.TV Nov 20Kỹ sư tố cáo sai phạm bị đánh chấn thương sọ não!
http://gnews.host/2018/11/18/ky-su-to-cao-sai-pham-bi-danh-lun-so-sao-keu-to-tham-nhung-duoc-tang-huan-chuong-va-thuong-10-ty/

Youtube: http://www.youtube.com/vietlivetv/
Facebook: http://www.facebook.com/www.vietlive.tv/
Website: http://www.vietlive.tv
#MCThanhTâm
#vietlivetv
#TinTuc
#ThoiSu
#ĐiểmTin
#VietnameseTV
#Vietnamnews

source

Tags:

You Might also Like

2 Comments

  1. Hanh Nguyen November 20, 2018

    Giang hồ hiểm ác …. Người ngay thiệt thòi ……

  2. Nam Lee November 22, 2018

    Lam vay de dan mat ko cho ai len tieng tốt cáo.