Type to search

Chuyện hài XHCN

Ủy ban nhân dân phường mời người chết dự họp giải phóng mặt bằng hỏi “đã chết chưa”!!!

VIETLIVE.TV Nov 07Youtube: http://www.youtube.com/vietlivetv/
Facebook: http://www.facebook.com/www.vietlive.tv/
Website: http://www.vietlive.tv
#MCThanhTâm
#vietlivetv
#TinTuc
#ThoiSu
#ĐiểmTin
#VietnameseTV
#Vietnamnews

source

Tags:

You Might also Like

1 Comments

  1. Son Le November 7, 2018

    VC còn rất giỏi trong mổ mắt cho người chết và tpb đã chết rồi nhưng kg cho chết, hehehe để ăn