Type to search

Nhà văn Phan Nhật Nam

Đã có một kỳ cộng hoà tại Miền Nam

VIETLIVE.TV Nov 01Youtube: http://www.youtube.com/vietlivetv/
Facebook: http://www.facebook.com/www.vietlive.tv/
Website: http://www.vietlive.tv
#MCThanhTâm
#vietlivetv
#TinTuc
#ThoiSu
#ĐiểmTin
#VietnameseTV
#Vietnamnews

source

Tags:

You Might also Like

3 Comments

  1. Vang Nguyễn November 1, 2018

    Bây giờ có được là vui…..hihi

  2. hà phương November 1, 2018

    Cách đây 45 năm vnch còn tồn tại thì đến bây giờ nhân dân sẽ ko bị cắt cổ, cướp đất ….😢😢😢

  3. Dung Nguyen November 30, 2018

    Chế độ Việt Nam Cộng Hòa đã biến mất khỏi miền Nam Việt Nam, như nên văn minh Maya