Type to search

Bình Luận Thời Sự

Giáo sư Chu Hảo, nhà văn Nguyên Ngọc và tấm kính cộng sản

VIETLIVE.TV Oct 29

Giáo sư Chu Hảo, nhà văn Nguyên Ngọc và tấm kính cộng sản

GIÁO SƯ CHU HẢO, NHÀ VĂN NGUYÊN NGỌC VÀ TẤM KÍNH CỘNG SẢN Tấm kính, nếu không có một lý do hiển nhiên như ai đó cầm…

Posted by Trần Trung Đạo on Friday, October 26, 2018

Youtube: http://www.youtube.com/vietlivetv/
Facebook: http://www.facebook.com/www.vietlive.tv/
Website: http://www.vietlive.tv
#MCThanhTâm
#vietlivetv
#vietlive
#TinTuc
#ThoiSu
#ĐiểmTin
#VietnameseTV
#Vietnamnews

Tags:

You Might also Like