Type to search

Chân Dung Nghệ Sĩ

Song Ngọc và một đời sáng tác

VIETLIVE.TV Oct 18Song Ngọc và một đời sáng tác
https://www.rfa.org/vietnamese/news/programs/MusicForWeekend/song-ngoc-a-life-for-music-cl-05082016101712.html

Youtube: http://www.youtube.com/vietlivetv/
Facebook: http://www.facebook.com/www.vietlive.tv/
Website: http://www.vietlive.tv
#vietlivetv
#vietlive
#TinTuc
#ThoiSu
#ĐiểmTin
#VietnameseTV
#Vietnamnews
#MCThanhTâm

source

Tags:

You Might also Like