Type to search

You Might also Like

3 Comments

  1. Bà con đừng bao giờ tin cái thằng cộng sản nằm vùng điếu cày này , nó và thằng cù huy hà vũ 2 thằng này là cộng sản nằm vùng chính gốc đấy .Tụi cộng sản này chúng nó dùng khổ nhục kế để thâm nhập vào cộng đồng người việt hải ngoại để phá rối , thu thập tin tức . Nhất là thằng điếu cày và thằng Cù huy hà Vũ 2 thằng cộng sản nằm vùng chính hiệu con nai vàng ngơ ngát đấy , hảy cân thận với chúng nó

  2. Thanh Tâm ơi ? Thanh Tâm mà tin thằng điếu cày này và thằng Cù huy hà Vũ là chết chắc đó . Nó là thằng cộng sản nằm vùng đấy . một thằng cộng sản gốc chính hiệu con nai vàng ngơ ngác là nó đấy .

  3. 1 ngày là cộng sản thì muôn đời vẫn là cộng sản .Bản chất con người cộng sản là bản chất lưu manh , dối trá , bịp bợm , sỏ lá , bỉ ổi , thối nát , không thể nào tin được bọn cộng sản này .Nó nói nó tuyệt thực bằng chứng đâu ? Ai là người đưa tin nó tuyệt thực ? Chống phá đảng ,bằng chứng đâu ? Thằng điếu cày này nó chỉ bị bắt tội trốn thuế thôi mà , chứ thằng này có làm con mẹ gì chính trị với chính em đâu hả ? Đéo tin được thằng điếu cày