Type to search

Điểm Tin Cộng Đồng Mạng

Thành Hồ xây dựng kế hoạch bảo vệ cán bộ, lãnh đạo trên không gian mạng

VIETLIVE.TV Oct 17Youtube: http://www.youtube.com/vietlivetv/
Facebook: http://www.facebook.com/www.vietlive.tv/
Website: http://www.vietlive.tv
#vietlivetv
#vietlive
#TinTuc
#ThoiSu
#ĐiểmTin
#VietnameseTV
#Vietnamnews
#MCThanhTâm

source

Tags:

You Might also Like

1 Comments

  1. tieusaukhach October 17, 2018

    bọn tham nhũng thở phào nhẹ nhõm khi nghe lời tuyên bố này… chưa có tiền lệ nào mà tham nhũng được bảo vệ kỹ lưỡng như hiện nay, thế là hạ màn vở tuồng "chống tham nhũng" của đảng csvn…