Type to search

You Might also Like

3 Comments

  1. Sơn Anh Tai October 15, 2018

    cộng sản súc vật việt nam miệng Hôi Chết Mẹ HCM toàn lũ đầu bò, não lợn chỉ lo bòn rút ngân sách thì có đứa nào giỏi để mà làm như ngài George HoH, giám đốc dự án xây dựng Singapore thành thành phố thông minh 3D trong tương lai đâu, chỉ cần cái lích chuột trên máy tính hay cái chạnh tay trên iPhone hay điện thoại thông minh thì ngài biết được ở đâu của Singapore có nước ngập, rác thải nhiều, hay có nhiều người ta tụ tập đông để cử đội phản ứng nhanh tới giải quyết hay hổ trợ di dân ra khỏi khu vực đông đúc.

  2. Le Hoang October 15, 2018

    Có bao nhiêu tên đường thì có bấy nhiêu tên sông ! ĐMCS

  3. Son Le October 16, 2018

    đề nghị thu giá đường thủy cs ơi