Type to search

You Might also Like

3 Comments

  1. Sơn Anh Tai October 11, 2018

    trong nước, Đảng đĩ cá dồ Việt nam tăng giá xăng dầu và phí thuế quá, các em lánh sang Malaysia xứ người tính làm nghề bán vốn tự có, không ngờ cảnh sát bạn căng nhể…. bao năm giải phóng giờ dân mình thế phải không em!?

  2. le trung October 11, 2018

    Nhờ Đảng Cộng sản Việt Nam cai trị đất nước mà mấy em gái Việt Nam phải ra nước ngoài bán vốn tự có, đó là nhờ có cái đảng Cộng sản thối nát, tham nhũng, vụ lợi bao che cho nhau.

  3. Henglee Frp October 11, 2018

    tu hao nguoi viet nam. haha. đat nuoc toi đat nuoc toi.