Type to search

Cuộc Chiến Sau Song Sắt

Cuộc chiến sau song sắt – Phần 3

VIETLIVE.TV Oct 05Cuộc chiến sau song sắt
photolink:http://baothamnhung.com/cuoc-chien-sau-song-sat-phan-3/

Youtube: http://www.youtube.com/vietlivetv/
Facebook: http://www.facebook.com/www.vietlive.tv/
Website: http://www.vietlive.tv

source

Tags:

You Might also Like

3 Comments

 1. Nguyet Do October 6, 2018

  I VIETLIEV.TV .I LOVE YOU . CHUNG TA PHAI VACH-RO NHUNG TOI-LOI CUA LU CONG-SAN VN DANG LAM NHUNG GI CHO DAT-NUOC NHU THE NAO ???

 2. No Ton October 6, 2018

  tôi yêu cầu cộng sản giải tán, tôi không chấp nhận cộng sản tồn tại trên đất nước Việt Nam.

 3. Trinh Huynh October 6, 2018

  Áo của Thanh Tâm không đẹp ! 👎
  Không gì qua được áo dài !