Type to search

Bình Luận Thời Sự

Đảng còn vĩ đại vì dân thật là… vô tư!

VIETLIVE.TV Oct 04

Đảng còn vĩ đại vì dân thật là… vô tư!
https://www.voatiengviet.com/a/kavanaugh-ford-toi-cao-phap-vien-dang-dan-chu/4595146.html

Youtube: http://www.youtube.com/vietlivetv/
Facebook: http://www.facebook.com/www.vietlive.tv/
Website: http://www.vietlive.tv

Tags:

You Might also Like

2 Comments

  1. Trinh Huynh October 4, 2018

    Like 👍☘️

  2. Tony Winz October 4, 2018

    Đảng Dân chủ của Mỹ đã đổi sang đảng đàn bà rồi 😩 cứ đem đàn bà ra để kiện các chính khách của đảng Cộng Hòa 😡😡