Type to search

Livestream Vietlive Mỗi Ngày

VIETLIVE TV ngày 26 09 2018

VIETLIVE.TV Sep 25Chương trình VL hôm nay gồm có những tiết mục như sau
Điểm tin mạng xã hội
Tiếp theo là mục ý kiến cộng đồng mạng với bài viết: Khóc cho quê hương mình Của tác giả Đỗ Cao Cường.
Tiếp nối là mục những vấn đề quanh ta với bài viết: Hiến Đất Của tác giả Từ Thức, bài: Khi chính quyền là nguồn gốc của ‘fake news’ của tác giả Mạnh Kim, bài: Bán cả một cảng biển mà Bí thư tỉnh ủy Bình Định không biết, hóa ra trước giờ dân tôi nuôi lũ quan ăn hại? của tác giả Hải Băng, và bài: Thanh Hóa: Nơi cán bộ cộng sản xưng vương, lập phòng nhì, dân ”oằn lưng” đóng thuế của tác giả Vũ An
Sau đó là mục Câu chuyện Việt: Đại gia bất động sản chi 25.000USD mua Á hậu làm quà cho ‘quan’ là những ai? đăng trên trang Thạo Tin
và cuối cùng là mục bình luận thời sự qua bài bình luận: Mật ước Thành Đô trên đường trở thành hiện thực Của tác giả Hoàng Tất Thắng và bài: Có thật ‘trời thủ đô khóc tiễn đưa người’? của tác giả Phạm Chí Dũng

source

2 Comments

  1. thach bao September 27, 2018

    Hỡi Những Người Con Của Mẹ Việt Nam !!! Hãy Cùng Nắm tay Nhau Khởi Nghĩa Dưới Chính Khí Ngọn Cờ Vàng !!! Bước Thứ Nhất Thế Hệ Trẻ Đứng ra Làm Lảnh Đạo !!! Thế Hệ Già Chỉ Đứng Sau Phù Trợ Mà Thôi !!! Bước Thứ Hai Hải Ngoại Nối Kết Cùng Quốc Nội !!! Đoàn Kết Trong Ngoài Cùng Mục Đích Cứu Quê Hương !!! Bước Thứ Ba Nhẹ Nhàng Cùng Nhau Bước Xuống Đường !!! Cầm Biểu Ngữ nói Lên Lời Mong Muốn !!! " Dân Chủ Đa Nguyên Tam Quyền Phân Lập " Khi Việt Cộng Chúng nó Ra Tay Trù Dập !!! Hãy Nhẹ Nhàng Cứ Để Chúng Bắt Lên Xe !!! Đừng Chống Cự Hay Tỏ Ra Bạo Động !!! Hãy Noi Gương Thánh Mahatma Gandhi Giữ Vững Tinh Thần !!! Tù Sẽ Đầy Rồi Chúng Nó Cũng Sẽ Phải Thả Ta Ra !!! Cứ Như Thế Ta Lại Xuống Đường Cùng Tiếp Tục !!! Đến Khi Nào Cộng Sản Sụp Đổ Mới Dừng Chân !!! Khắp Thế Giới Quốc Tế Sẽ Mở Mắt Như Những Vị Thần !!! Nhìn Chúng Ta Thay Đổi Trang Sử Mới !!! Đừng Sợ Nửa Khi Dân Tộc Mình Sắp Mất !!! Những Bất Công Đầy Dãy Khắp Mọi Nơi !!! Bọn Giặc Tàu Đã Tràn Lan Đầy Khắp Lối !!! Bọn Cộng Nô Rao Bán Cả Non Sông !!! Thanh Niên Thanh Nữ Ơi Mau Dấn Thân Cứu Lấy Quê Hương Mình !!! Đừng Do Dự Trở Thành Người Vong Quốc !!!

  2. Diem Nguyen September 27, 2018

    Phản động