Type to search

Livestream Vietlive Mỗi Ngày

VIETLIVE TV ngày 25 09 2018

VIETLIVE.TV Sep 25Chương trình VL hôm nay gồm có những tiết mục như sau
Điểm tin mạng xã hội
Tiếp theo là mục ý kiến cộng đồng mạng với bài viết: Ông Trần Đại Quang chết theo kiểu gì? Của tác giả Nguyễn Đình Ấm, bài: “Nổ”, nổ nữa, nổ mãi – Lừa, lừa nữa, lừa mãi của tác giả Trương Minh Ẩn, bài: Hiện tượng xã hội và ông Trần Đại Quang của tác giả Kông Kông và cuối cùng là bài: Qua cái chết của chủ tịch nước: Hiểu rõ lòng dân của tác giả Nguyễn Hữu Vinh.
Tiếp nối là mục Những vấn đề quanh ta với bài viết: Số phận của những người Việt và của một công dân Hoa Kỳ bị mật vụ cộng sản việt nam “bắt cóc”, bây giờ ra sao? Của tác giả Lê Minh Ẩn và bài: tăng gấp thuế môi trường: ‘Chúng bóc lột dân ta đến tận xương tủy!’ của tác giả Thường Sơn
và cuối cùng là mục bình luận thời sự qua bài bình luận: Ai là người Nguyễn Phú Trọng muốn trở thành tân Chủ tịch Nước? Của tác giả Vũ Đông Hà, bài: Khởi tố ‘đệ ruột anh Hai’, ông Trọng mang lò vào Sài Gòn của tác giả Phạm Chí Dũng, và cuối cùng là bài:Dựng dậy “hồn ma bóng quỷ” của tác giả Võ Thị Hảo

source

2 Comments

  1. TANDUNG NGUYEN September 25, 2018

    ././.

  2. TANDUNG NGUYEN September 25, 2018

    Qua' de-thuong a`-nghen