Type to search

You Might also Like

4 Comments

 1. Trinh Huynh September 24, 2018

  Đúng là thầy chạy ! 👍☘️

 2. Hoa Nguyễn thuý September 24, 2018

  Hoa Nguyễn thuý
  ĐÙ MÁ KHỰA!!Có ngày Thấy Má mày nghe!Sông có khúc,người có lúc!Anh 5 Cam,Dung Hà,Khánh Trắng,Mao chổi Xể,hố xí min,Tào A Man..Cũng có ngày Tàn nghe?!Dám chơi Giang Hồ với Đại Ca:Việt Khùng?Mày chết đến Đít còn muốn Leo cây MIT,đéo sợ GAI đâm vào ĐÍT?Mày Khinh ĐỊCH,sẽ hửi ĐỊT(Đánh rắm đấy) Thui.Hãy chờ mà Ngửi Hơi Địt Đại Ca Việt nhé Cưng!(Nguyễn pú trọng đã kiểm duyệt.Còng.47)!

 3. Sơn Anh Tai September 25, 2018

  sống làm việc theo gương miệng Hôi Chết Mẹ HCM.
  chết theo chỉ thị của Ban âm binh đúng quy trình.
  Người cộng sản súc vật việt nam chỉ trong cái vòng tròn kim cô đó thôi, thầy chạy là phải.

 4. Tam Chi October 8, 2018

  Vui lam tri ơi