Type to search

Hộp Thư Vietlive

Những đứa trẻ ‘không Trung thu’

VIETLIVE.TV Sep 24Những đứa trẻ ‘không Trung thu’
https://petrotimes.vn/nhung-dua-tre-khong-trung-thu-478101.html

Youtube: http://www.youtube.com/vietlivetv/
Facebook: http://www.facebook.com/www.vietlive.tv/
Website: http://www.vietlive.tv

source

Tags:

You Might also Like

3 Comments

  1. Ngoc Vinh Nguyen September 24, 2018

    Trần Đại Quang, Chủ tịch nước mất.. Đau sót cho dân việt cung kính nghiêng mình chúc ông về với Suối Tiên lại được thượng,lộ và lại làm bộ trưởng bộ Công an âm phủ và Chủ tịch nước ở chín tầng địa phủ…và giết nhiều âm hồn như trên trần gian ông đã từng giết người yêu nước,.. Ông cho là kẻ thù.. Phản động với đảng của ông…?tiếc nuối thương ông.. Chỉ tiếc ông không còn nữa để giết chết nhiều người yeu nước nữa…? Giá đòi phải trả mà ông? ¿???

  2. Tai truong September 24, 2018

    Khong ac thi khong phai la cs. Co gi dau ma thuong tiec. Chet cang nhieu thi cang tot.

  3. huynh hung September 24, 2018

    Lu dcsvn se pha nat dat nuoc nay trong tuong lai gan.