Type to search

Livestream Vietlive Mỗi Ngày

VIETLIVE TV ngày 09 09 2018

VIETLIVE.TV Sep 08Mở đầu chương trình VL cuối tuần hôm nay sẽ là

Mục Cuộc sống quanh ta với bài viết Bộ phim tài liệu mới cho thấy mặt tối của chiếc Iphone triệu người mê của tác giả Anh Việt và bài Sài Gòn xưa: Cầu Ba Cẳng và những truyền thuyết của tác giả Lê Nguyên
Tiếp theo là Mục YKCDM với bài viết Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng! của tác giả Bùi Minh Quốc
Sau đó là Mục NVDQT bài viết Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng! của tác giả Bùi Minh Quốc, tiếp nối là ‘Bình phong’ còn bao nhiêu lớp? của tác giả Trân Văn
Và cuối cùng là Mục BLTS với bài viết Chính phủ kiến tạo: Gạt nhau không được thì… thôi! của tác giả Trân Văn, và kết thúc là bài Nguyễn Phú Trọng đi Nga tìm đường cứu đảng của LS Hoàng Kim

source

Next Article

2 Comments

  1. Minh Thuận Nguyến September 10, 2018

    /// gáy quá gáy

  2. Nguyen Hoang September 11, 2018

    đcsvn tốt lắm mà ngành nghề nào nó cũng ép vào đảng nó mới cho lãnh đạo.