Type to search

Ý Kiến Cộng Đồng Mạng

Từ rác thải ở Chương Mỹ, nghĩ tới khủng hoảng ‘thừa’ ở Việt Nam

VIETLIVE.TV Aug 07

Từ rác thải ở Chương Mỹ, nghĩ tới khủng hoảng ‘thừa’ ở Việt Nam
https://www.rfa.org/vietnamese/news/blog/flood-in-chuongmy-and-surplus-crisis-08062018131201.html

Youtube: http://www.youtube.com/vietlivetv/
Facebook: http://www.facebook.com/www.vietlive.tv/
Website: http://www.vietlive.tv

Tags:

You Might also Like

2 Comments

  1. vietmanhduong August 8, 2018

    Cứ nghĩ đến rác ngập ngụa cộng với chất thaỉ từ câù tiêu,cống rãnh uạ lên hoà trộn là thấý..ớn da gà .Thời gian kéo daì thì dịch bệnh là chuyện khó tránh .

  2. DaiLenMatHo August 15, 2018

    có bác
    có nhiều rác