Type to search

You Might also Like

1 Comments

  1. Luyen Le May 14, 2018

    NHỮNG CÂU CHUYỆN HƯ CẤU CỦA CỘNG SẢN BẮC VIỆT NHỒI SO BIẾT BAO THẾ HỆ SINH RA SAU 1975 CHO ĐẾN NAY VẪN CÒN NHỒI SO TẨY NÃO . VẬY MÀ VẪN CÓ HIỆU QUẢ VỚI ĐÁM DƯ LUẬN VIÊN AK 47 NGU DỐT .