Type to search

You Might also Like

4 Comments

 1. Phim Hano TV May 6, 2018

  ai subrice jup tui với

 2. GIÒIBỌ CỘNGSẢN May 6, 2018

  …..ĐẢNG CỘNG SẢN CHÚNG CÒN BẮT CÓC PHỤ NỮ BÁN SANG CÁC ĐỘNG GÁI MẠI DÂM BÊN TRUNG QUỐC.

 3. quan duong May 7, 2018

  Những kẻ khốn nạn nên đem ra chặc đầu thị chúng

 4. Cuty Ly May 7, 2018

  Cầy cs lãnh đạo thế này thì làm gì yên bình… Ai mà nói sự thật thì chúng bảo là phản động… Cs cầy