Type to search

You Might also Like

4 Comments

 1. chu bát giới April 23, 2018

  Em xem dau

 2. hai quang April 23, 2018

  '' Má thằng Cu đâu ! Cướp gần tới nhà rồi ! Bỏ ..bỏ hết , rào dậu làm gì ! Sẳn cơm đây , Vào ăn cho no bụng rồi zọt !

 3. minh anh April 25, 2018

  mc thanh tâm nói láo ghê thật. nhất là nói về thời chiến. nghe mc này nói giống như CS là lính đánh hiện đại vnch giống lính du kích. mc thanh tâm nói say sự thật

 4. văn hồng nguyễn November 28, 2018

  không hiểu thằng chó nào đã bảo kê cho thằng chó quyết còi nhĩ mà nó lộng hành như một quốc gia vô chủ vậy trời . chẵng nhẽ bác trọng không nghe tiếng khóc của dân oan sao ?